Hozzánk érkezett kérdések és válaszok

Tisztel Felhasználóink ezen az oldal a rendszerünkben érkezett kérdéseket és válaszokat láthatják. Kérdéseiket regisztráció nélkül feltehetik a info@bidland.eu címen illetve a Kapcsolat menüpontban.

Eddig beérkezett kérdések és válaszok:

No#23 2020.04.11.
Kérdés: Ha valaki egy adott telekre beregisztrál - az Ajánlattételi nyilatkozatot és a vételár 10%-át befizető igazolást is feltölti - Ez megjelenik valahol az adott teleknél még az aukció megkezdése előtt vagy ez csak az aukció indulásakor lesz publikus?
Válasz: Amennyiben valaki egy adott telekre beregisztrál, úgy ez az érvényes regisztrációt követően az adott teleknél megjelenik. Amennyiben az Ajánlattételi nyilatkozatot is és a 10%-ot is befizette, ez az információ csak az aukció indulását követően lesz publikus.


No#22 2020.04.11.
Kérdés: Amennyiben férj-feleség 1/2 - 1/2 arányban lesz a vásárló, úgy a regisztrációt és az ajánlattételt (majd később a licitálást) bármelyik fél megteheti?
Válasz: Igen, bármelyik fél megteheti, de a regisztrálónak, az Ajánlattételi nyilatkozat aláírójának és a licitálónak ugyan annak a személynek kell lennie. Ez érvényes arra az esetre is, ha nem férj-feleség a vásárló, de a tulajdonszerzés 1/2 - 1/2 arányban (vagy más egyéb arányban) történik.


No#21 2020.04.11.
Kérdés: A licitálási jog megszerzéséhez szükséges feltöltendő dokumentumok csak egyszerre, egy PDF-ben tölthetők fel vagy lehetőség van az egyes dokumentumok külön-külön feltöltésére is?
Válasz: Nem csak egyszerre egy dokumentumban tölthető fel. Külön feltöltési helye van a Személyazonosító okmány másolat (cég esetén a képviselőé) feltöltésének és az ÉSZF feltöltésének (kitöltött és minden oldalon aláírt) az ajánlattevői adatlapon. Az Ajánlattételi nyilatkozatot és Árverési előleg befizetés igazolását a felhasználói fiók ajánlattételi nyilatkozatoknál a megfelelő aukcióhoz kell feltölteni. Itt egymás után több dokumentum is feltölthető.


No#20 2020.04.11.
Kérdés: Az Árverési Hirdetményben szereplő 774/12 hrsz-ú, közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló megépítése és használatbavétele hogyan és miként érinti az egyes telkeket?
Válasz: A "Beépítési előírásokban" letölthető dokumentum térképvázlatán látható, hogy az összes értékesítésre kerülő építési telkeket magában foglaló területnek a Városmajor úti csatlakozása a Szolnok belterület, 774/12 hrsz-ú, közforgalom elől el nem zárt magánúton keresztül történik, mely ingatlanon az útépítés egy külön beruházása a tulajdonos Önkormányzatnak.


No#19 2020.04.11.
Kérdés: A személyes bejáráson tapasztaltak szerint az eladásra szánt telkek között van olyan, mely jelenleg tereprendezés szempontjából rendezetlen. Az adott telkeken található törmelékek, földkupacok elszállítása a szerződéskötésig megtörténik? Vagy az adott telkek a jelen állapotban kerülnek értékesítésre és a kikiáltási ár a jelen állapotra vonatkozik? A törmelékek, földkupacok elszállítása kinek a feladata és kinek a költsége?
Válasz: A telkek a terület birtokbaadásakor építési törmelék és egyéb hulladékoktól mentesen kerülnek átadásra.


No#18 2018.11.05.
Kérdés: A projekten belül kialakításra kerülő utak és közművek mikor készülnek el, mikor lesz az átadási idejük?
Válasz: Az út várhatóan 2019 februárjában elkészül, a közművek vele együtt készülnek el.


No#17 2018.11.05.
Kérdés: Ha valaki egy adott telek regisztrálásához és a licitáláshoz minden kért dokumentumot beküld/feltölt, az árverési előleget is befizette, de valami hiba folytán valamelyik feltöltés a rendszerben mégsem jelenik meg, erről kap valami írásos figyelmeztetést?
Válasz: Igen, minden leellenőrzésre kerül és határidőn belül felhívást kap hiánypótlásra.


No#16 2018.11.05.
Kérdés: Mi a teendő, ha valaki az árverési előlegként fizetendő 10 % összeget nem utalással, hanem pénzintézeti befizetéssel teljesíti és az adott telekre fizetendő árverési előleg összege nem 5,- Ft-ra vagy 10,- Ft-ra végződik? Ha az általánosan elfogadott kerekítési szabályok szerint fizet, de az adott esetben a kerekítés lefelé történik, úgy a befizetése elfogadható? Vagy inkább felfelé kerekítve fizesse be az árverési előleget?
Válasz: Amennyiben az adott telekre vonatkozó befizetés (100,- Ft-os nagyságrendig) a kerekítés szabályai szerint történik, úgy a befizetett árverési előleg mindenképp befogadásra kerül.


No#15 2018.11.05.
Kérdés: A honlapon tájékoztatásként szerepel, ill. a letölthető szerződéstervezetben is, hogy a 2, 3, 4, 5, 6, 7 és a 20, 21-es sorszámú telkeknél az elbontott Tüdőkórház épületének alapja 1 m mélységig lett visszabontva és történt meg a terület feltöltése, mely az adott ingatlanok beépíthetőségét korlátozottá teszi. Ez konkrétan mit jelent?
Válasz: Ezen ingatlanok esetében a Tüdőkórház épületének alapja és az az alatti épületrész a föld felszíne alatt 1 méternél lentebb megmaradt a földben, így ezen területen történő építése műszaki okokból csak korlátozottan lehetséges.


No#14 2018.11.05.
Kérdés: Ha valaki jelenleg épp külföldön tartózkodik és nov. 6-át követően érkezik haza, úgy a regisztrációt is és a befizetést is eszközölheti hazaérkezését követően?
Válasz: Amennyiben a regisztrálása, nyilatkozatainak kitöltése, feltöltése és az árverési előleg befizetése a licit végét megelőző 48 óráig megtörténik, úgy regisztrálhat, a dokumentumok és az árverési előleg befizetésével pedig jogosultságot kap arra, hogy érvényes licitet tehessen - az adott teleknél.


No#13 2018.11.05.
Kérdés: A családi házas telkekre az a magánszemély, akinek saját cége is van, az a saját cége nevére is befizethet és tehet licitet vagy csak a saját nevében (mint magánszemély) tehet ajánlatot? (Tudomásul véve a beépítési kötelezettséget!)
Válasz: A családi ház építésére alkalmas telkeknél csak magánszemély regisztrálhat, fizetheti be az árverési előleget és tehet licitet. A családi ház és társasház építésére alkalmas 2 db teleknél gazdasági társaságok is regisztrálhatnak és licitet is tehetnek.


No#12 2018.11.05.
Kérdés: Ha a regisztráció és árverési előleg befizetés legvégső határideje a licit eljárás befejezését megelőző 48 óra, akkor miért volt szükség a regisztrációs időszak okt. 15-nov. 5-i tartó időtartamának megjelölésére? Ez alapján a regisztrációs (és befizetési időszak) okt. 15-től nov. 14-én 14,00 h-ig tart. Vagy licitálni csak az licitálhat aki nov. 6-ig a regisztrációt megtette?
Válasz: Bárki regisztrálhat és befizetheti az árverési előleget az árverés kitűzött végső határidejét megelőző 48 óráig. Ha a befizetés elkésik, vagy a regisztráció hiányos, vagy nem kerül feltöltésre minden szükséges dokumentum, akkor az ajánlattevő nem kapja meg a licitálási jogot, ezért javasolt már előzetesen a regisztrációt, és a kapcsolódó ajánlattételt megkezdeni. Az elkésett regisztráció, ajánlattétel nem kerül hiánypótlásra.


No#11 2018.11.05.
Kérdés: A honlapon hol informálódhatunk arról, hogy az adott telekre hány regisztráció, ajánlattétel és hány árverési előleg befizetés történt?
Válasz: Az árverés megkezdését követően közzétételre kerül az adott tétel árverési adatlapján, hogy az adott tételre érvényes ajánlat a kikiáltási ár elfogadására érkezett-e. A licitálók száma megjelölésre kerül.


No#10 2018.11.05.
Kérdés: Ha esetleg az adott telekre több árverési előleg befizetés érkezett, ki az, akinek az ajánlata automatikusan első licitnek számít és ki az, akinek kell tennie a következő licitet?
Válasz: Az árverési tételre licitálási joggal rendelkező licitálók bármelyike megteheti az első licitet. Ha ugyanarra ingatlanra többen regisztráltak és fizették be az árverési előleget, az azt jelenti, hogy mindegyik árverési előleget befizető licitáló a kikiáltási árat megadja az adott ingatlanra. Ha többen befizetik az árverési előleget ugyanarra az ingatlanra, akkor egyrészt ez látható az adott telek árverési adatlapján feltüntetésre kerülő érvényes ajánlattevők számából, másrészt az érintett licitálók felhívást kapnak az árverési oldalon, hogy többen befizették az árverési előleget, ami által csak abban az esetben tudja bármelyikük megszerezni az ingatlant az árverésen, ha valamelyik licitáló a kikiáltási árnál (kezdő árnál) magasabb összegű licitet tesz. Amennyiben egyik licitáló sem tesz a kikiáltási (kezdő) árnál magasabb összegű licitet, akkor a kiíró az árverést eredménytelennek minősíti. (Lásd árverési hirdetmény kiegészítése)


No#9 2018.11.05.
Kérdés: Ha valaki beregisztrál, a nyilatkozatot is kitöltötte, az árverési előleget is befizette, annak a licit indulásakor kell elsőre licitet tennie? (Kvázi 100 e Ft-tal önmagára licitál?) Vagy az ajánlattétel első licitnek számít?
Válasz: Az árverési tételre licitálási joggal rendelkező licitálók bármelyike megteheti az első licitet. Ha ugyanarra ingatlanra többen regisztráltak és fizették be az árverési előleget, az azt jelenti, hogy mindegyik árverési előleget befizető licitáló a kikiáltási árat megadja az adott ingatlanra. Ha többen befizetik az árverési előleget ugyanarra az ingatlanra, akkor egyrészt ez látható az adott telek árverési adatlapján feltüntetésre kerülő érvényes ajánlattevők számából, másrészt az érintett licitálók felhívást kapnak az árverési oldalon, hogy többen befizették az árverési előleget, ami által csak abban az esetben tudja bármelyikük megszerezni az ingatlant az árverésen, ha valamelyik licitáló a kikiáltási árnál (kezdő árnál) magasabb összegű licitet tesz. Amennyiben egyik licitáló sem tesz a kikiáltási (kezdő) árnál magasabb összegű licitet, akkor a kiíró az árverést eredménytelennek minősíti. (Lásd árverési hirdetmény kiegészítése)


No#8 2018.10.29.
Kérdés: Kell fizetni regisztrációs díjat?
Válasz: A regisztráció díjmentes, de a licit-eljáráson csak abban az esetben tud részt venni, ha az árverési előleget előtte befizette.


No#7 2018.10.29.
Kérdés: A szomszédos park mikor készül el? Átadási ideje?
Válasz: A park építése megkezdődött a cserjézés és bozót irtás megtörtént. A további munkálatok az időjárás függvényében tudnak folytatódni, befejezés várhatóan 2019 ősz-tél.


No#6 2018.10.29.
Kérdés: Az egyes telkek méretei? Utcafronti szélessége, mélysége?
Válasz: Az egyes telkek E-hiteles térképmásolatai a www.szolnokiharmoniaprojekt.hu és a www.bidland.eu honlapról letölthetők. A térképmásolatokon feltüntetett méretarány 1:1000 (1 cm= 10 m). Aránypárt állítva az egyes telkek utcafronti szélessége és mélysége kalkulálható. (A másolat és a feltöltés miatt minimális eltérés mutatkozhat.)


No#5 2018.10.29.
Kérdés: A telkek pontos helye mikor látható?
Válasz: A kitűzési vázrajz a honlapon már most is megtalálható, az egyes telkek pontos kitűzése ("kikarózása") a birtokba adás előtt már megtörténik.


No#4 2018.10.29.
Kérdés: Mi a teendő, ha valaki 2 db egymás melletti telket szeretne megvásárolni, de csak a 2 db együtt érdekelné?
Válasz: Ha valaki két egymás melletti telket szeretne megvásárolni, azt úgy tudja elérni, ha mindkét ingatlanra beregisztrál, mindkét telekre befizeti az árverési előleget és mindkettőre ő adja a legmagasabb licitet.


No#3 2018.10.29.
Kérdés: Mit lehet tenni abban az esetben, ha valaki kiválaszt egy telket, beregisztrál, befizeti az árverési előleget, de a licitálási időszak alatt több érdeklődő is ugyanazt a telket választotta és az ajánlattételek már meghaladják azt az összeget, melyet az adott telekre vételárként kifizetne? Lehet közben ajánlatot tenni egy másik telekre?
Válasz: A másik telekre való licitálás csak abban az esetben lehetséges, ha a regisztrációs időszak alatt a másik telekre is beregisztrál, a másik telekre is befizeti az árverési előleget, az elsődlegesen kiválasztott telekre nem tesz új ajánlatot, hanem a másodlagosan választott telekre tesz új licitet.
Mivel az elsődlegesen kiválasztott teleknél nem ő a legjobb ajánlattevő, úgy az oda befizetett árverési előleg visszautalásra kerül a nyertes szerződő féllel történő szerződéskötést követő 8 napon belül.
Fontos megjegyzés: Regisztrálni 2018. november 14-én 14 óra 00 percig lehet. (Az árverés vége előtt 48 óra). Az árverési előleg megfizetésére és beérkezésére is eddig az időpontig van lehetőség, továbbá a másodlagosan kiválasztott telek esetében licitet csak annak a teleknek az árverésének lezárásáig tud tenni, és a párhuzamosan folyó árverések nem biztos, hogy egyszerre fejeződnek be.


No#2 2018.10.29.
Kérdés: Ha valaki úgy gondolja, hogy mindenképp szeretne itt egy telket, de nem tudni előre, hogy melyik telekre hány érdeklődő lesz és a licit meddig megy el. Jó megoldás, ha esetleg több telekre regisztrál (mondjuk 3 preferált telekre), ezekre a telkekre fizeti be az árverési előleg és valamelyiknél biztos ő lesz a nyertes?
Válasz: Ha nincs magasabb összegű licit, akkor ő lesz a nyertes, de ha mind a 3 teleknél esetleg szintén nem lesz magasabb összegű licit, akkor mindhárom telek "boldog" nyertese lesz. Ebben az esetben - a feltételek értelmében - mindhárom telekre meg kell kötni az adásvételi szerződést, vagy ha csak az egyikre köti meg az adásvételi szerződést, úgy a másik kettő telekre befizetett árverési előleget elveszíti.


No#1 2018.10.29.
Kérdés: Ha valaki regisztrál, az árverési előleget is befizeti, de időközben meggondolja magát és mégsem szeretne telket venni és a licitben nem vesz részt, az a befizetett árverési előleg visszakapja?
Válasz: Az árverési előleg befizetésével mindenki kötelezettséget vállal arra, hogy az adott telket a kikiáltási áron megvásárolja. Amennyiben az adásvételtől eláll, úgy a befizetett árverési előleget elveszíti, amennyiben más licitáló magasabb árat nem kínál.


A teljes körű regisztrációhoz szükséges:

  • Cégkivonat (céges regisztráció esetén)
  • Aláírási címpéldány(céges regisztráció esetén)
  • Személyes okmány másolata (céges regisztráció esetén képviselőé)
  • ÉSZF letöltése, és kitöltése
  • Ajánlattételi nyilatkozat letöltése, és kitöltése.

Kérjük, nézze meg az alábbi videót, amelyet ezen a linket érhet el: GY.I.K.

Ezen dokumentumok benyújtása a felszámolási eljárásokban megszokott módon szükséges.

Ha bármilyen további kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

Tisztelettel: Bidland.eu